مارس 25, 2023

حل نمونه سوال از قسمت ارتباط بین کلمات از آزمون تیزهوشان

مارس 21, 2023

آموزش نحوه حل سوالات غلتاندن تاسها در آزمون تیزهوشان

مارس 19, 2023

حل نمونه سوال یافتن تصویر متفاوت از آزمون تیزهوشان

مارس 14, 2023

حل نمونه سوال کفایت داده از آزمون تیزهوشان

مارس 12, 2023

حل نمونه سوال هوش هندسی از آزمون شبیه ساز تیزهوشان قلم چی

مارس 11, 2023

حل نمونه سوال مربوط به مبحث سرعت از آزمون شبیه ساز قلم چی

مارس 10, 2023

حل نمونه سوال تناسب مرکب از آزمون تیزهوشان

مارس 9, 2023

حل نمونه سوال استعداد تحلیلی از بخش ماتریس در آزمون تیزهوشان

مارس 8, 2023

حل نمونه سوال هوش ریاضی از فصل کسرها از آزمون تیزهوشان قلم چی

Call Now Button