گزارش قبولی پایه هفتم دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان سال تحصیلی 99-1398

یارا حافظی؛ شرکت در کلاس تیزهوشان از مقطع پنجم
یسرا حاتمی؛ شرکت در کلاس تیزهوشان از مقطع ششم
ایلیا رحیمی؛ شرکت در کلاس تیزهوشان از مقطع ششم

اسامی پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان سال های گذشته که در کلاس های تیزهوشان اینجانب حضور داشتند به شرح زیر است:


 • یاسمن زونیا
  شرکت در کلاس های تیزهوشان از ابتدای مقطع ششم، قبولی در مدرسه فرزانگان 8
 • علی رضایی زاده
  شرکت در کلاس های تیزهوشان از ابتدای مقطع ششم، قبولی در مدرسه علامه حلی 5
 • کامران کریمی
  شرکت در کلاس های تیزهوشان از ابتدای مقطع ششم، قبولی در مدرسه علامه حلی 2
 • سارا بنایی
  شرکت در کلاس های تیزهوشان از ابتدای مقطع ششم، قبولی در مدرسه فرزانگان 5
 • پریسا مسلم
  شرکت در کلاس های تیزهوشان از ابتدای سال پنجم، قبولی در مدرسه فرزانگان 8

 • آیلار مسلم
  شرکت در کلاس های تیزهوشان از ابتدای سال پنجم، قبولی در مدرسه فرزانگان 3
 • محسن میر مسعودی
  شرکت در کلاس های تیزهوشان از ابتدای سال پنجم، قبولی در مدرسه علامه حلی 6
 • رها دولتی
  شرکت در کلاس های تیزهوشان از ابتدای سال ششم، قبولی در مدرسه فرزانگان 1
 • احسان علیپور
  شرکت در کلاس های تیزهوشان از ابتدای سال پنجم، قبولی در مدرسه علامه حلی 5