گزارش قبولی پایه هفتم دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1402-1401

امیر علی قائی؛ قبول شده در علامه حلی 5
سپهر زمانی نژاد؛ قبول شده علامه حلی 5
کیانا کاوه بخشایش؛ قبول شده در فرزانگان 8
فاطیما فقیه؛ قبول شده در فرزانگان بوشهر
مهدی زندی پازندی؛ قبول شده در شهید باهنر 4
آرتا رحیمی؛ قبول شده در میرزا کوچک خان
امیر محمد شکری؛ قبول شده در شهید باهنر 1
ستایش روح اله پور؛ قبول شده در فرزانگان اسلامشهر
امیر علی حبیب زاده؛ قبول شده در علامه حلی 10
علی رضا سهرابی ریزی؛ قبول شده در شهید اژه ای نجف آباد
یونا دریانوش
رادوین شفاعی کناری
علی زارع؛ قبول شده در شهید دستغیب 2