گزارش قبولی پایه هفتم دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1400-1399

محمد مهدیار منصوری؛ قبول شده در علامه حلی 1
فاطمه زهرا تهرانی فرجاد؛ قبول شده در فرزانگان 6
نیکا فرهادی کیا؛ قبول شده در فرزانگان 2 اهواز
آلپر رونی؛ قبول شده در علامه حلی 5
اردشیر رازانی؛ قبول شده در علامه حلی 5
آرتین دین پرور؛ قبول شده در علامه حلی 6
آرین امین آزرم؛ قبول شده در علامه حلی 3
آیسو خادم؛ قبول شده در فرزانگان آذربایجان غربی ماکو
علی ملکی؛ قبول شده در علامه حلی 5
محمدرضا نجارباشی؛ قبول شده در علامه حلی هرمزگان بندر لنگه
امیرعلی عباسی؛ قبول شده در انرژی اتمی
امیرحسین عامری؛ قبول شده در انرژی اتمی