مارس 10, 2023

حل نمونه سوال تناسب مرکب از آزمون تیزهوشان

مارس 9, 2023

حل نمونه سوال استعداد تحلیلی از بخش ماتریس در آزمون تیزهوشان

مارس 8, 2023

حل نمونه سوال هوش ریاضی از فصل کسرها از آزمون تیزهوشان قلم چی

مارس 6, 2023

حل نمونه سوال روابط بین اعداد و اشکال از آزمون شبیه ساز تیزهوشان

مارس 6, 2023

حل نمونه سوال موازنه یا تعادل از آزمون شبیه ساز تیزهوشان قلم چی

مارس 3, 2023

حل نمونه سوال مربوط به تاریخ از آزمون شبیه ساز تیزهوشان قلم چی

فوریه 25, 2023

حل نمونه سوال رمزگشایی از آزمون شبیه ساز تیزهوشان قلم چی

فوریه 21, 2023

حل نمونه سوال هوش ریاضی از بخش کسرها از آزمون شبیه ساز قلم چی

فوریه 20, 2023

حل نمونه سوال مربوط به گسترده مکعب از آزمون شبیه ساز تیزهوشان

دانلود

برای دریافت لینک دانلود تنها کافیست ایمیل خود را وارد کنید
Call Now Button