مارس 12, 2023

حل نمونه سوال هوش هندسی از آزمون شبیه ساز تیزهوشان قلم چی

مارس 11, 2023

حل نمونه سوال مربوط به مبحث سرعت از آزمون شبیه ساز قلم چی

مارس 9, 2023

حل نمونه سوال استعداد تحلیلی از بخش ماتریس در آزمون تیزهوشان

مارس 8, 2023

حل نمونه سوال هوش ریاضی از فصل کسرها از آزمون تیزهوشان قلم چی

مارس 6, 2023

حل نمونه سوال روابط بین اعداد و اشکال از آزمون شبیه ساز تیزهوشان

مارس 6, 2023

حل نمونه سوال موازنه یا تعادل از آزمون شبیه ساز تیزهوشان قلم چی

دانلود

برای دریافت لینک دانلود تنها کافیست ایمیل خود را وارد کنید
Call Now Button