ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد

مارس 9, 2018

ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد

ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد در مقطع متوسطه اول و در پی آن حذف مدارس متوسطه اول سمپاد، اتفاق […]
Call Now Button